Interview Jos Smeets

Jos Smeets (5e generatie Smeets drukkers) werd op Palmzondag 20 maart 2016 geïnterviewd in het Fatima Huis. Even een stukje geschiedenis van Smeets Drukkerij Weert. Een bedrijf dat uitgroeide tot een wereldconcern. Toen en nu, met de oorsprong in Weert aan de Stationsstraat Weert, in het Land van Antje.

Interview met Jos Smeets

22 augustus 1930- 100 Jaar Smeets Drukkerijen
De voorbereidingen voor het eeuwfeest op 22 augustus 1930 van NV Emmanuel Smeets Steendrukkerij waren in volle gang. Niet alleen werden het honderdjarig bestaan van de drukkerij gevierd; ook het Kanton Weert, een uitgave van de drukkerij bestond in 1930 zestig jaar. Het eeuwfeest werd echter overschaduwd door het overlijden op 2 augustus van de toenmalige directeur Emmanuel Smeets in de leeftijd van 63 jaar. Samen met zijn broer Joseph, is de drukkerij uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf, niet alleen in Limburg, maar ook ver daarbuiten. De drukkerij is tevens een van de grootste werkgevers in de stad. Het woonhuis van de familie en de fabriek staat op dat moment op de hoek van de Stationsstraat en Nieuwstraat. De huidige Smeetspassage herinnert nog aan de plek waar de NV Emmanuel Smeets Steendrukkerij heeft gestaan. De feestelijkheden voor het eeuwfeest waren sober. Zo was er alleen een receptie van de directie in de kantoren van het bedrijf. Door de werknemers werd er een bronzen borstbeeld van de stichter van de drukkerij, Mathias Smeets, aangeboden. De plaatselijke ondernemers schonken het bedrijf een staande klok en ‘een kleurige oorkonde met daarop emblemen van verschillende beroepen’. Onlangs werd in 2014 het archief en de kunstcollectie van de familie Smeets geschonken aan de gemeente Weert. De schenking is voor het Gemeentearchief en Gemeentemuseum de grootste aanwinst van de afgelopen jaren.

Canto Ostinato – Sandra & Jeroen van Veen met Frank Steijns

zondag 3 juli 2016
Pianoduo Sandra en Jeroen van Veen in samen met stadsbeiaardier Frank Steijns in het Fatimahuis.

Als onderdeel van het jaarlijkse Beiaardfestival in Weert hebben het Beiaardcomité, Rick en Munttheater een gezamenlijke voorstelling geprogrammeerd. In het prachtige Fatima Huis aan de Coenraad Abelsstraat in Weert vindt een bijzondere muziekuitvoering plaats van het internationaal vermaarde pianoduo Sandra en Jeroen van Veen in samenwerking met de Weerter stadsbeiaardier Frank Steijns. Samen spelen zij het beroemde en indrukwekkende Canto Ostinato van de in 2012 overleden componist Simeon ten Holt. De zangerige melodie en haast meditatieve klanken van Canto Ostinato vormen een oase van rust in het hectische bestaan van alledag.

Lees meer »

adviescommissie Cultuurhistorie Weert

Normaal gesproken vinden de vergaderingen van de adviescommissie Cultuurhistorie plaats op het stadhuis. Maar op gezette tijden trekt deze commissie van de gemeente Weert er op uit om de resultaten te schouwen. Op donderdag 28 april ging de commissie onder andere kijken bij het Fatima Huis.

De werkzaamheden aan het Fatima Huis zijn nu nagenoeg afgerond. Bij de restauratie en herbestemming was het belangrijkste dat het dak weer waterdicht werd gemaakt. Daarnaast werden de glas-in-loodramen schoongemaakt en van bescherming voorzien. Het grote marmermozaïek  van Hugo Brouwer werd professioneel schoongemaakt. De speciaal voor dit gebouw ontworpen banken werden opgeknapt. Daarnaast werd schilderwerk uitgevoerd waarbij de originele kleuren weer aan de buitenzijde werden hersteld. Met het oog op herbestemming werd de installatie vernieuwd en zijn toiletten ingebouwd. Deze werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Limburg.

De commissie Cultuurhistorie bezocht het project uitgebreid, zowel het interieur als het exterieur. Ook de voormalige sacristie en de crypte werden bekeken. De commissie was zeer onder de indruk van het resultaat en wenst het Fatima Huis een succesvolle toekomst en goed gebruik.

 

Fer Hendriks en Jac van Melick bekijken het Fatima Huis door een specialistische bril.

Dinsdagmiddag 2 juni 2015 bezochten Fer Hendrix en Jac van Melick onder leiding van Jos Brouwer het Fatima Huis. Fer Hendriks was tijdens de bouw van de kerk werkzaam bij het bureau van Pierre Weegels de architect van de Fatimakerk. Jac van Melick is de grote animator achter het boek van Cor van Geleuken dat in 2013 verschenen is. Jos Brouwer leidde hen rond. Het bezoek stond in het teken van de ‘kunstenaars’ van Geleuken en Weegels die voor deze voormalige kerk zoveel betekend hebben.

Alle aanwezige kunstwerken van Cor van Geleuken werden uitgebreid bekeken en becommentarieerd door de heren. Ook werd gekeken of er verwantschap is met kunstwerken die Cor op andere plaatsen gerealiseerd heeft. De doopvont kon niet bewonderd worden. Deze is jammer genoeg niet meer aanwezig in het Fatima Huis. Dit is volgens Fer Hendriks ook een prachtig werk van Cor van Geleuken.

De architectonische kwaliteit van dit gebouw –alom geroemd– werd in breder perspectief van de kerkenbouw van Pierre Weegels geplaatst. Het blijft zijn meesterwerk. Allerlei bijzondere details van het Fatima Huis werden bekeken en besproken. Met een directe medewerker van het architectenbureau van Pierre Weegels erbij heel bijzonder natuurlijk.

Een geslaagd bezoek waarbij eens met een andere bril naar het gebouw werd gekeken en ook de discussie niet geschuwd werd.

Inloopmiddag/avond 13 maart 2016

Hoe kan het wijkpark van Fatima er in de toekomst uit zien? Wij hebben in nauwe samenwerking (co-creatie) met organisaties uit Fatima, een voorlopig inrichtingsplan opgesteld voor het wijkpark. Daarover gaan we graag het gesprek met u aan.

Uitnodiging
De inloopbijeenkomst vindt plaats tijdens de open dag van basisschool De Kameleon aan de Mariënhagelaan 2 te 6001 TP Weert op zondag 13 maart 2016 van 13.00 uur – 16.00 uur.

Waarom een nieuwe inrichting voor het wijkpark?
Er is de laatste jaren veel veranderd in het centrum van Fatima. De paters zijn vertrokken uit het klooster, het opslagterreintje voor het wijkteam van de gemeente is opgeruimd, de oude kleuterschool is gesloopt en de Fatimakerk heeft een nieuwe functie gekregen. Al deze veranderingen vragen om een nieuwe inrichting van de groene ruimte. Wij vinden het belangrijk dat het park door de wijkbewoners en bezoekers goed gebruikt kan worden. Het gebied is zeer waardevol als groene ontmoetingsruimte en vanuit cultuurhistorisch oogpunt, en dat willen we zo houden.

Hoe zorgen we samen voor een kloppend hart van Fatima?
Wonen Limburg, Fatima aan Zet, Stichting Buurthuis Fatima, Basisschool De Kameleon, Wijkraad Fatima, Fatima Huis BV, Turkse moskee, PUNT welzijn, wijkbewoners en gemeente hebben hun krachten gebundeld. Er is opdracht gegeven aan landschapsarchitectenbureau KruitKok uit Eindhoven voor het maken van een inrichtingsplan voor het wijkpark Fatima. Uitgangspunt is om een sterk hart voor de wijk Fatima te maken met ruimte voor ontmoeting. In dit gebied ligt de voormalige Fatimakerk, thans Fatima Huis. Dit gemeentelijk monument wordt thans gerestaureerd. Het krijgt een functie gericht op maatschappelijk, educatief, sociaal en cultureel gebruik. In het plangebied ligt tevens basisschool De Kameleon. De wens van de basisschool is dat er een wisselwerking ontstaat tussen het schoolterrein en de ruimte aansluitend hieraan in het wijkpark, waarbij wederzijds gebruik mogelijk is. Inmiddels heeft de buurtvereniging Fatima zich ook aangesloten bij het traject.

Het voorlopige inrichtingsplan zal stap voor stap uitgevoerd moeten worden. Wij hebben namelijk nog geen geld beschikbaar voor de uitvoering. De organisaties uit Fatima zullen zich samen met de gemeente Weert en Wonen Limburg moeten inspannen om financiering te organiseren voor de uitvoering.

Wat gaan we doen tijdens de inloopbijeenkomst?
De eerste schetsen voor het wijkpark zijn gemaakt. Deze worden gepresenteerd. We willen graag uw mening hierover horen, voordat we het plan verder uitwerken. Ook horen we graag van u of u mee kunt helpen aan de uitvoering van de plannen. Zo hebt u mede invloed op wat er komende jaren gaat gebeuren in uw eigen wijk.

Gospelkoor in the house

Onder het toeziend oog van een groot publiek heeft Con Amore een prachtig Kerst Concert neergezet. Dit jaar in samenwerking met Clainet Choir Weert, Nancy Meijer, Gospelkoor Ringshout en Leny van de Waarenburg op fluit.

Video Con Amore in Fatima Huis»

2015.12.13-kerst-concert-con-amore-2-w800h600 2015.12.13-kerst-concert-con-amore-1-w800h600