Inloopmiddag/avond 13 maart 2016

Hoe kan het wijkpark van Fatima er in de toekomst uit zien? Wij hebben in nauwe samenwerking (co-creatie) met organisaties uit Fatima, een voorlopig inrichtingsplan opgesteld voor het wijkpark. Daarover gaan we graag het gesprek met u aan.

Uitnodiging
De inloopbijeenkomst vindt plaats tijdens de open dag van basisschool De Kameleon aan de Mariënhagelaan 2 te 6001 TP Weert op zondag 13 maart 2016 van 13.00 uur – 16.00 uur.

Waarom een nieuwe inrichting voor het wijkpark?
Er is de laatste jaren veel veranderd in het centrum van Fatima. De paters zijn vertrokken uit het klooster, het opslagterreintje voor het wijkteam van de gemeente is opgeruimd, de oude kleuterschool is gesloopt en de Fatimakerk heeft een nieuwe functie gekregen. Al deze veranderingen vragen om een nieuwe inrichting van de groene ruimte. Wij vinden het belangrijk dat het park door de wijkbewoners en bezoekers goed gebruikt kan worden. Het gebied is zeer waardevol als groene ontmoetingsruimte en vanuit cultuurhistorisch oogpunt, en dat willen we zo houden.

Hoe zorgen we samen voor een kloppend hart van Fatima?
Wonen Limburg, Fatima aan Zet, Stichting Buurthuis Fatima, Basisschool De Kameleon, Wijkraad Fatima, Fatima Huis BV, Turkse moskee, PUNT welzijn, wijkbewoners en gemeente hebben hun krachten gebundeld. Er is opdracht gegeven aan landschapsarchitectenbureau KruitKok uit Eindhoven voor het maken van een inrichtingsplan voor het wijkpark Fatima. Uitgangspunt is om een sterk hart voor de wijk Fatima te maken met ruimte voor ontmoeting. In dit gebied ligt de voormalige Fatimakerk, thans Fatima Huis. Dit gemeentelijk monument wordt thans gerestaureerd. Het krijgt een functie gericht op maatschappelijk, educatief, sociaal en cultureel gebruik. In het plangebied ligt tevens basisschool De Kameleon. De wens van de basisschool is dat er een wisselwerking ontstaat tussen het schoolterrein en de ruimte aansluitend hieraan in het wijkpark, waarbij wederzijds gebruik mogelijk is. Inmiddels heeft de buurtvereniging Fatima zich ook aangesloten bij het traject.

Het voorlopige inrichtingsplan zal stap voor stap uitgevoerd moeten worden. Wij hebben namelijk nog geen geld beschikbaar voor de uitvoering. De organisaties uit Fatima zullen zich samen met de gemeente Weert en Wonen Limburg moeten inspannen om financiering te organiseren voor de uitvoering.

Wat gaan we doen tijdens de inloopbijeenkomst?
De eerste schetsen voor het wijkpark zijn gemaakt. Deze worden gepresenteerd. We willen graag uw mening hierover horen, voordat we het plan verder uitwerken. Ook horen we graag van u of u mee kunt helpen aan de uitvoering van de plannen. Zo hebt u mede invloed op wat er komende jaren gaat gebeuren in uw eigen wijk.