Uitreiking Dr. Poelsprijs 2017

Op 1 juni werd in Kerkrade de Dr. Poelsprijs 2017 uitgereikt. Hieronder leest u de Laudatio die toen is uitgesproken.

Ter inleiding

Na Samen leven: de gewoonste zaak van de wereld (2013) en Wat hebben wij met elkaar (2015) is in 2017 het thema van het initiatief rond de Doctor Poelsprijs  De kracht van verbondenheid. Dit jaar zijn wederom 21 projecten ingediend die meedingen naar de Doctor Poelsprijs 2017. 21 projecten waarin deverbondenheid met de Limburgse samenleving uitdrukkelijk naar voren komt.

21 projecten verwoord in verhalen die gebundeld zijn in het boekje ‘De kracht van verbondenheid’ dat aan het einde van de Sociale Studiedag in Rolduc aan alle deelnemers van deze dag uitgereikt wordt. Deze verhalen laten zien hoe groot de sociale en diaconale inzet in onze Limburgse samenleving is. Het heilig Jaar van de Barmhartigheid mag officieel gesloten zijn; de geest van omzien naar elkaar, van zorg en aandacht voor naasten blijft inspireren.

Geluk van Limburg
Het 
geluk van Limburg is sinds enige tijd een bekend begrip. Heb ik nu goed begrepen, dat onderzoek heeft aangetoond, dat geluk in sommige plaatsen van onze provincie maar beperkt aanwezig is? Dan is er vandaag goed nieuws te horen! Want van Meerssen tot Heythuysen en van Voerendaal tot Venray worden mensen juist door verbondenheid, door solidariteit een beetje gelukkiger gemaakt, of ze nu jong zijn of oud, arm of rijk, Limburger of vluchteling, ziek of gezond. Of het nu rond een maaltijd gebeurt, of tijdens het maken van muziek. Zij die aandacht en zorg ontvangen zijn blij en dankbaar en degenen die met volharding en goede moed willen geven, worden er ook gelukkig van, zo blijkt.

En: creativiteit, een leuk idee; dat werkt aanstekelijk. Zo gaan overheid, sociaal-maatschappelijke organisaties en kerken allianties aan en worden sportclubs, ouderenbonden, carnavalsverenigingen en nog veel meer tot medewerking uitgedaagd.

Zoals al gezegd zijn alle projecten in een mooi boekje verzameld. Deze boekjes zullen hun weg ongetwijfeld vinden. Dat moet ook, want zo kan de inhoud van de projecten breed bekend worden en weer anderen op goede ideeën brengen.

En wat ons betreft, mag aan de publiciteit in de komende maanden nog wel wat extra aandacht worden gegeven, niet alleen via kerkelijke kanalen, maar ook en vooral in de media binnen en buiten de regio.

 

Wie vallen in de prijzen?

Aanmoedigingsprijs
Eén van de criteria om voor de Dr. Poelsprijs in aanmerking te kunnen komen is: een stimulerende en signalerende functie hebben voor de plaatselijke gemeenschap. En een ander aspect is vorming. Wanneer het daarbij om kinderen gaat, zijn we helemaal gespitst. Hoe eerder zij beseffen wat de waarde van maatschappelijke betrokkenheid is en wat zij daaraan zelf actief kunnen bijdragen, hoe beter. En hoe eerder zij leren dat je als generaties nauw met elkaar verbonden bent en dat er veel groepen zijn, die samen het verschil kunnen maken in onze plaatselijke gemeenschappen, hoe beter. Zaak is wel, dat verankering kan plaatsvinden.

Dat vraagt doorzettingsvermogen en tijd, langer dan twee maanden. Maar we hebben er wel alle vertrouwen in! Daarom gaat de aanmoedigingsprijs dit jaar naar het project NOABERKIDS van de vereniging Nabezorg te Roggel!!

 

Derde prijs
Heel veel communicatie gaat via taal, via woorden en verhalen. Dat is prachtig, maar het kan ook anders. Dat kunnen we o.a. leren van kunstenaars. Beelden, kleuren en vormen kunnen net zo goed helpen om contact te leggen, herinneringen op te roepen, om het leven wat meer de moeite waard te maken. Dat vraagt creativiteit, maar ook passie. Dan kunnen onverwachte dingen gebeuren. Eigen ervaring, ook in moeilijke tijden van ziekte en zorg, kan worden ingezet ten dienste van anderen. Daar worden alle partijen gelukkiger van. Ook de mensen in verzorgingshuizen, die soms moeilijk met woorden te bereiken zijn omdat ze lijden aan de ziekte van Alzheimer.

Vanwege de originele manier om mensen met een beperking in onze maatschappij niet aan hun lot over te laten én de bijzondere verwerking van persoonlijke ervaringen van haar en haar groep, gaat de derde prijs naar TIENNEKE PONJEE en het project voor mensen met dementie in Venlo!!!


Tweede prijs
We maken deel uit van een participatie-samenleving, zo noemen we dat tegenwoordig. Iedereen moet kunnen meedoen. Een mooi streven, maar dat is voor de éen wel makkelijker dan voor de ander.  Juist dan is het belangrijk om solidair te zijn. Om maatjes van elkaar te zijn. Om elkaar in de kracht te zetten en over en weer een zinvol bestaan te bieden. Om een beroep op elkaar te kunnen doen. En om te werken aan integratie van diverse groepen mensen in een en dezelfde gemeenschap, of je nu in een doorzonwoning leeft of in een kleinschalige woonvorm, omdat dit voor jouw beperking of probleem het beste is. Wie eenmaal begonnen is, om de basisvoorwaarde van wederkerigheid op plaatselijk niveau overal te laten doorwerken, weet dat dit niet meer kan stoppen. En dan zijn we zomaar tien jaar verder. En dus gaat de tweede prijs naar VRIENDEN VAN PIETERKE in Eijsden!!!

 

Doctor Poelsprijs 2017
Kent u het verhaal over de vis en de hengel? Wanneer je iemand wil helpen, kun je kort door de bocht gezegd, twee dingen doen: je kunt een vis geven, of een hengel, zodat iemand zelf kan leren hoe een vis te vangen. Met andere woorden: zelfredzaamheid vergroten, eigenwaarde versterken, ook op langere termijn. Dat geldt voor iedereen, zij het op verschillende manieren. Als je bijv. weinig geld hebt, kun je leren hoe je toch een gezonde maaltijd kunt koken. Als je voldoende geld hebt en gewend bent om iets dat kapot is, snel weg te gooien, kun je leren wat duurzaamheid is en hoe dat toe te passen. Iedereen kan vaardigheden leren, zodat we richting een circulaire economie kunnen gaan, die beter is voor milieu en klimaat. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we allemaal. Meer dan tien jaar geleden was het project verrassend nieuw en het concept is inmiddels op meerdere plaatsen uitgerold.   Met als motto: alles is gratis, maar niet voor niets! Dus: niet consumeren, maar consuminderen. Al jaren harstikke actueel!

De eerste prijs is voor HET CONSUMINDERHUIS in Landgraaf (Annemiek van Deursen)


Alle andere ingediende projecten krijgen een eervolle vermelding en zijn allemaal opgenomen in ‘De kracht van verbondenheid’, met heel veel waardering voor al het werk dat wordt verzet.