De vrijwilligers van de Mariakapel

Zoals bekend is de voormalige parochiekerk in de wijk Fatima in 2014 gekocht door de familie Hendrix uit Ospel. Het kerkgebouw wordt nu gebruikt voor maatschappelijke doeleinden, met name sociale, educatieve en culturele activiteiten. En men wilde ook graag de Mariakapel openstellen voor publiek.

In 2017 hebben zich hiervoor 12 enthousiaste vrijwilligers gemeld waardoor de Mariakapel nu voor het 3e jaar is opengesteld voor de mensen van Fatima e.o. De kerk met inpandige kapel aan de Coenraad Abelsstraat is open van 14.00 tot 16.00 uur op iedere donderdag en zaterdag tot november 2019. Een noveenkaars (Maria van Fatima), een kleinere kaars of zelfs een eigen kaars opsteken in de kapel is allemaal mogelijk.

Wij – Aileen, André, Broer, Diny, Gerrie, Helma, Marleen, Melanie, Mia, Peet, Piet en Threes – dragen de kerk en de Mariakapel in onze wijk een warm hart toe en hebben allemaal iets met het geloof, ieder op zijn eigen manier. Als vrijwilliger zijn we met twee personen twee uur als gastvrouw/gastheer aanwezig in het Fatima Huis op donderdag- of zaterdagmiddag. We maken gebruik van een rooster. Iedereen is vrij om aan te geven wanneer hij/zij beschikbaar is als vrijwilliger. Af en toe komen we in de sacristie bij elkaar om de voortgang te bespreken met koffie/thee en iets lekkers erbij. Het is dan een gezellige boel. Doet u graag mee, dan kunt u contact opnemen met Mia van Velthoven, telefoon 06 14637440.

Laatst hebben we in april nog een uitstapje gemaakt naar Abdij Benedictusberg in Lemiers bij Vaals, waar frater Leo Disch een interessante rondleiding gaf en in zijn atelier/steenhouwerij vertelde over zijn werk als beeldhouwer. Van hem zijn onder meer de hardstenen plaquettes (logo Fatima Huis) die aan de voorgevel van de Fatimakerk te bewonderen zijn.