ብምኽንያት ሕማም ኮሮና ካብ 1/7/2020 ጀሚሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትግበሩ ዝግብኦም ሕግታት፣ / Coronaprotocol m.i.v 1 juli 2020

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን፣
ብመጀመርታ መንፈሳዊ ሰላምታና ብምቕዳም፡ ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ተገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ ተክለሃይማኖት ቬርት {Weert}.
ብምኽንያት ሕማም ኮሮና ካብ 1/7/2020 ጀሚሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትግበሩ ዝግብኦም ሕግታት፣
ትሕቲ 100 ሰባት ኣብ እንእከበሉ 1,5ሜትሮ ምርሕሓቅ እኹል እዩ፣ ካብ 100 ንላዕሊ ምስ እንእከብ ግና ተውሳኺ ሕግታት ክትግበሩ ይግብኦም፣
1. 1,5 ሜትሮ ምርሕሓቅ ኣማራጺ ዘይብሉ ግዴታ እዩ፣ እዚ ርሕቀት እዚ ኣብ ኩሉ እንገብሮ ንጥፈታት ወላ ውን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ከይተረፈ ተግባራዊ ክኸውን ይግባእ፡
2. ኣብ ኣጸድ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ናይ ጥዕናዊ መርመራ ተጌርሎም ኣብቲ ዝተሓበሮም ቦታ ይቕመጡ።

1,5 ሜትሮ ዘይምልከቶም

3. ክሳብ 12 ዝዕድሚኦም ህጻናት ርሕቀት ብዘይ ምሕላው ክምሃሩ ይኸኣል እዩ።
4 .ኣብ ክሊ 12ን 18ን ዝርከቡ ህጻናት ውን እዚ ናይ 1,5 ርሕቀት ኣብ ነንሕድሕዶም ኣይምልከቶምን እዩ። እንተኾነ ግን ምስ ካልኦት ልዕሊ ዕድመ 1,5ሜትሮ ክርሓሓቁ ግዴታ እዩ።
5.ብሓንሳብ ዝነብሩ ስድራቤት ውን ብዘይ ስክፍታ ከይተረሓሓቁ ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክሳተፉ ይከኣል እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ
1.ካብ ማእከላዊ መደበር(centraal station) ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እንመጻሉን እንኸደሉን ግዜ ተረሓሒቕና ብፍጹም ጸጥታ ክንኣቱን ክንወጽእን ቤተክርስቲያን ሓደራ ትብል።
2.ኣብ ኣጸድ ቤተ ክርስቲያን ንዘሎ ናይ ኢድ መንጽሂ(handgel)ብግቡእ ንለኸ።
3.ጻዕቒ ሰባት ኣብዘለዎ ቦታ ካብ ምንቅስቓስ ንቆጠብ።
4.ንድሕነትናን ንድሕነት ካልኦት ብምግዳስ ዝኾነ ምልክታት ናይዚ ሕማም ምስ ዝህልወና ኣብ ቤትና ብምኾን ንዝወሃብ ኣገልግሎት ብቐጥታ ተሳተፍቲ ንኹን።
ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ሰላሙ የብዝሓልና
ኣሜን!!!

Coenraad Abelsstraat 31A.
600VL Weert Netherlands

EmailAddress: Eotcdn.teklehaymanot24@gmail.com
Telephone:06−87624020

 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilig Geest een God amen.
Protocol bezoek kerkdienst Abuneteklehaymanot in het Fatima Huis m.i.v. 1 juli 2020
Regels binnen
Bij minder dan 100 personen is 1,5 meter afstand houden voldoende.
Bij meer dan 100 personen gelden er meer regels:
• U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ingang kerk een gezondheidscheck doen en bezoekers moeten een plek reserveren. Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand:
• Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

Niet vergeten:

• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen. Blijf thuis bij klachten en laat u testen.